geneesmiddelen msz-d690631e-e97f-48a0-9912-e229950848ce.jpg
28-02-2018

Toelichting op wijzigingen in formulieren bijlage 2 per 1 maart 2018

Per 1 maart 2018 verandert het volgende:

Een aantal formulieren is per 1 maart 2018 geheel geschrapt.
Zie onderstaande tabel 1 om te zien welke formulieren geschrap zijn. Deze formulieren zijn vanaf 1 maart niet meer te vinden op ZNformulieren.nl.
Voor everolimus is geen artsenverklaring meer nodig, maar is er nog wel een apotheekinstructie.
In de tweede tabel vindt u een overzicht van de formulieren waar nog wel een artsenverklaring (groep 3) of een apotheekinstructie (groep 2) voor nodig is.

 De termijn waarna er opnieuw een formulier dient te worden ingevuld gaat naar 36 maanden.
Vanaf 1 maart is een formulier 36 maanden geldig. Dit geldt ook voor bestaande patiënten waarvoor al eerder een formulier is ingevuld met een geldigheidsduur van 12 maanden, dwz in de periode vanaf 1 maart 2017.
Alleen voor NIEUWE patiënten moet er een formulier worden ingevuld (met een geldigheid van 36 maanden).
Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Fampyra:  dit geneesmiddel zit in een traject van voorwaardelijke toelating, dat per 1april 2018 afloopt, tenzij VWS anders besluit.
  • Linaclotide: bij dit geneesmiddel geldt een eerste proefbehandeling van 1 maand.

Tabel 1: Formulieren geschrapt per 1 maart 2018

Nr.

Bijlage 2 geneesmiddel

Groep

11

Granulocyt koloniestimulerende factor

1

13

Eliglustat

1

13

Imiglucerase

1

13

Velaglucerase

1

27

Erytropoëtine en analoga

1

27

Interferon

1

31

Miglustat

1

50

Ivabradine

1

59

Dornase alfa

1

61

Romiplostim

1

78

Tafamidis

1

83

Teriparatide

1

94

Eltrombopag

1

95

Rivaroxaban

1

101

Dabigatran

1

101

Apixaban

1

103

Edoxaban

1

 

Tabel 2: Apotheekinstructie per 1 maart 2018

nr Bijlage 2 geneesmiddel Actie Groep
35 Zelfzorggeneesmiddelen Apotheekcontrole 2
51 Alogliptine, linagliptide, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine Apotheekcontrole 2
57 Benzodiazepinereceptor-agonist in orale of rectale toedieningsvorm Apotheekcontrole 2
71 Maagzuurremmers Apotheekcontrole 2
74 Everolimus Apotheekcontrole 2
86 Empagliflozine Apotheekcontrole 2
92 Leupropreline Apotheekcontrole 2
93 Dapagliflozine en canagliflozine Apotheekcontrole 2
115 Idebenon Apotheekcontrole 2

 

Tabel 3: Artsenverklaring per 1 maart 2018

nr

Bijlage 2 geneesmiddel

Actie

Groep

1

Dieetpreparaten

Verklaring  + apotheekcontrole

3

28

Ambrisentan, bosentan

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

28

Macitentan

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

28

Riociguat

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

28

Sildenafil, tadalafil

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

28

Selexipag

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

58

Exenatide, liraglutide

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

70

Ticagrelor

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

76

Fingolimod, cladribine

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

85

Dulaglutide

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

85

Lixisenatide

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

90

Pirfenidon

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

98

Febuxostat

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

100

Ivacaftor

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

102

Linaclotide

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

104

Nintedanib

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

106

Evolocumab

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

107

Fampyra

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

109

Sacubitril / valsartan (Entresto)

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

110

Alirocumab

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

111

Rifaximine

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

112

Combi basale insuline - glp1-agonist

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

113

Tolvaptan

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3

114

Lumacaftor / ivacaftor

Artsenverklaring + apotheekcontrole

3