Home Nieuwsbericht
framacie zkh-32c9ada1-6340-4941-8153-f69fc560db70.jpg
03-03-2017

Formulieren add-on geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

Vanwege het nieuwe registratie- en declaratiesysteem van de NZa voor add-on geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg, heeft ZN twee formulieren ontwikkeld. Let goed op welk formulier u nodig heeft.

Het Vragenformulier GEREGISTREERDE INDICATIES is bedoeld voor registratiehouders van geneesmiddelen om op vrijwillige basis in te vullen wanneer een nieuw geneesmiddel en/of een nieuwe indicatie bij de EMA is geregistreerd en in aanmerking komt voor add-on bekostiging. Hiermee wordt voorzien in de informatiebehoefte van de zorgverzekeraars.

Het Vragenformulier OFF-LABEL INDICATIE is bedoeld voor de duiding stand wetenschap en praktijk door de ZN Commissie beoordeling add-on geneesmiddelen. Dit formulier dient te worden ingevuld en ingediend door de aanvragend specialist via de desbetreffende wetenschappelijke vereniging. De doorlooptijd van een dergelijke aanvraag is tenminste twee maanden.