framacie zkh-c8facbed-1a97-4650-b3e6-21a8c3257f1a.jpg
20-12-2017

Vermindering administratieve lasten door wijzigingen in bijlage 2 Zorgverzekeringswet

Het afgelopen jaar hebben ZN en KNMP overleg gehad met het Zorginstituut over de noodzaak van bijlage 2 voorwaarden voor extramurale geneesmiddelen. Door het schrappen van bijlage 2 voorwaarden kunnen de administratieve lasten voor zorgaanbieders en verzekeraars omlaag. Dit overleg heeft recent geleid tot een eerste advies van  het Zorginstituut aan de Minister van VWS. VWS heeft dit advies overgenomen en besloten per 1 januari 2018 een aantal bijlage 2 voorwaarden te schrappen.

In de tabel bijlage 2 (link) op de website ZNformulieren is te zien welke voorwaarde per 2018 vervallen. Daarmee vervalt er ook een aantal formulieren.
Per  2018 vervallen de formulieren voor:

  • 36 parathyroïd hormoon
  • 56 topotecan
  • 74 sirolimus
  • 79 bocaprevir en telaprevir

Deze formulieren hoeven niet meer te worden ingevuld en zijn inmiddels van de website verwijderd.

In 2018 gaan we zo snel mogelijk verder met het Zorginstituut om nog meer voorwaarden opnieuw tegen het licht te houden en mogelijk te laten schrappen door VWS. Ook zullen we als verzekeraars zelf nog een keer goed kijken wat we kunnen doen om het aantal formulieren op de kortere termijn te verminderen.