farmacie-17193fc6-90a3-419f-a212-7b782070d552.jpg
01-06-2019

Update - Vergoeding van lenalidomide in combinatie met dexamethason bij volwassen patiƫnten met multipel myeloom in maart en april 2019

Aanleiding
Naar aanleiding van een verzoek om de behandeling REP te kunnen declareren is indicatie ID 2673 aangemaakt: lenalidomide in combinatie met cyclofosfamide en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal een andere behandeling hebben gehad. Hierbij is per abuis ID 342 per 1 maart op NEE gezet. ID 342 betrof echter een ander behandelschema, namelijk in combinatie met dexamethason, dat ook veel toegepast wordt en conform stand der wetenschap en praktijk is. Per 1 mei staat indicatie 342 weer op JA en is declarabel.

 

Declareren indicatie 342 in maart en april 2019

Voor deze patiënten mag een individuele machtiging aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar en met indicatie ID 99999995 gedeclareerd worden. Alle zorgverzekeraars zijn hiervan op de hoogte.

Hiervoor is het voldoende om alle patiënten behandeld in maart en april per zorgverzekeraar in 1 bestand (zie bijgevoegde Excel) aan te mailen naar de betreffende zorgverzekeraar met de volgende gegevens:

  • Naam patiënt
  • BSN patiënt
  • Polisnummer patiënt
  • Datum en aantal verstrekkingen
  • Indicatie
  • AGB-code behandelaar en ziekenhuis

Mailadressen zorgverzekeraars

Zorg en Zekerheid: machtigingen@zorgenzekerheid.nl
VGZ: DSMachtigingenFarmacie@vgz.nl
DSW, Stad Holland en InTwente: zkh@dsw.nl
Menzis: machtigingen.farmacie@menzis.nl
CZ: mbz.farmacie@cz.nl
Zilveren Kruis: Info.machtiging.msz@zilverenkruis.nl
ASR: zorg.claimcontrol@asr.nl
ENO: toestemming@eno.nl
ONVZ: ziekenhuizen@onvz.nl

De multipel myeloom indicaties van lenalidomide op een rij

342:       In combinatie met dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal één andere behandeling hebben gehad.

344:        Als combinatietherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie.

1402:     Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan.

1427:     In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minimaal één andere behandeling hebben gehad.

1432:     In combinatie met elotuzumab/ixazomib en dexamethason voor de behandeling van multipel myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een eerdere behandeling hebben gekregen.

1507:     In combinatie met daratumumab en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad.

2673:     In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die eerder minimaal een andere behandeling hebben gehad.

Vragen
Bij vragen kan contact opgenomen worden met Annette Lamboo, contactpersoon namens ZN.

Mail: annette@care-together.nl
Tel: 06-53762981