apotheek-cb892029-4949-4460-937f-ea97f1ca8ea5.jpg
24-09-2019

Wijziging in declaratiecode rituximab bij RA per 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 kan rituximab gedeclareerd worden voor:

ID 228 : “behandeling van matig tot ernstige actieve RA na DMARD bij volwassenen, monotherapie of in combinatie met MTX”

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) heeft in een standpunt vastgesteld dat er geen reden is om de behandeling van reumatoïde artritis met rituximab te beperken tot patiënten die falen op TNF-alfa remmers. Zorgverzekeraars zijn hiermee akkoord gegaan.

Dit betekent dat rituximab vanaf 1 oktober 2019 voor deze uitgebreidere indicatie gedeclareerd kan worden op ID 228.

De (geregistreerde) indicaties ID 470 en ID 1501 van rituximab, die deze beperking wel hebben, zijn per 1 oktober op NEE gezet in de G-Standaard. Dit om zorg te dragen voor een eenduidige declaratie vanuit de ziekenhuizen en om de keuze bij het voorschrijven gemakkelijker te maken.

De NVR informeert haar leden over deze wijziging.