Hand met medicijnen-0825dd1c-c327-466a-a02f-9eda2931d09f.jpg
31-10-2019

Vergoeding van trastuzumab en pertuzumab bij irresectabel of gemetastaseerd BC, HER2+ in combinatie met docetaxel en nadien zonder docetaxel

Probleem
Bij  een zelfcontrole van één van de ziekenhuizen is geconstateerd dat de gebruikelijke behandeling bij deze indicatie niet in overeenstemming is met de officiële registratietekst.  Daarin staat namelijk niet vermeld dat docetaxel na een aantal behandelingen wordt gestaakt. Daardoor werden de declaraties afgekeurd, terwijl de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en dus rechtmatig is. De SmPC tekst is feitelijk niet volledig geformuleerd. Deze kan echter niet worden aangepast.

Oplossing
Om zowel de combinatie docetaxel/pertuzumab/trastuzumab als pertuzumab/trastuzumab na staken van de docetaxel te kunnen declareren is in overleg met de NVMO door de CieBAG besloten om twee nieuwe “off-label” indicatieteksten te formuleren. Deze staan per 1 november in de G-Standaard met de aanspraakstatus JA.  De geregistreerde indicatie 439 is tegelijkertijd op NEE gezet, en kan dus niet meer gebruikt worden  voor declaratiedoeleinden. De crosslink 1445 is vervallen.

De nieuwe te declareren indicaties per 1 nov 2019
De nieuwe te declareren indicatie voor pertuzumab is ID 2742 met de volgende tekst:
Omschrijving
Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en docetaxel en aansluitend met trastuzumab zonder docetaxel, bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.
Korte omschrijving
BC, irresectabel of m, HER2+, combi met trastuzumab en docetaxel, nadien met trastuzumab

De nieuwe te declareren indicatie voor trastuzumab is ID 2741 met de volgende tekst:
Omschrijving
Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en docetaxel en aansluitend met pertuzumab zonder docetaxel, bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.
Korte omschrijving
BC, irresectabel of m, HER2+, combi met pertuzumab en docetaxel, nadien met pertuzumab

Declareren ID 439 en 1445 voor de duo behandeling pertuzumab met trastuzumab vóór 1 nov 2019
Bij het zelfonderzoek van 2018 en 2019 kan naar voren komen dat ID 439 en ID 1445 niet overeenkomen met de gebruikte combinatie (zonder docetaxel). Hierover hebben de zorgverzekeraars afgesproken dat:
Afgekeurde declaraties in zelfonderzoek alsnog worden goedgekeurd voor 2018 en voor 2019 tot 1 november. Na die datum gaat het goed vanwege de nieuwe off label indicaties