apotheek-731a3b18-33a6-49df-b6be-0fd25863458d.jpg
31-10-2019

Toelichting op aanspraakstatus twee nieuwe indicaties van atezolizumab bij longkanker

Hierbij informeren wij u over het volgende:

1.Atezolizumab in combinatie met carboplatine en etoposide, voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met extensive-stage kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC).
Zoals vorige maand al aangekondigd, staat deze indicatie per 1 november op NEE vanwege een negatief advies van de CieBOM. Dit betreft ID 2739 (atezolizumab) en ID 2740 (etoposide crosslink).


2.Atezolizumab in combinatie met nab-paclitaxel en carboplatine voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) die geen EGFR-gemuteerd of ALK-positief NSCLC hebben.
Deze nieuwe indicatie van atezolizumab is nog niet beoordeeld door de CieBOM. In samenspraak met de NVALT is besloten om in afwachting van het CieBOM advies de indicatie vooralsnog op NEE te zetten. Daarnaast is de nab-paclitaxel niet geregistreerd voor gemetastaseerd lonkanker. Dit betreft ID 2737 (atezolizumab) en 2738 (paclitaxel crosslink). 

Er is altijd de mogelijkheid om voor een individuele patiënt een persoonlijke machtiging bij de betreffende zorgverzekeraar aan te vragen. De prestatie kan dan, na toestemming van de zorgverzekeraar, vervolgens bij de verzekeraar gedeclareerd worden op code 99999995.