apotheek-94499436-cedd-4ff7-a9f9-5ed6ece59ef6.jpg
27-01-2020

Formulier vooraanvraag duiding van een off-labelindicatie van een add-on geneesmiddel aangepast

Wij hebben meerdere vragen gekregen over wanneer de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen  van ZN (CieBAG) aanvragen ter duiding van off-label indicaties in behandeling neemt. Op het formulier hebben we dit verduidelijkt. Er staat nu bovenaan het volgende:

LET OP: de aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer het geneesmiddel uit patent is en er geen sprake is van marktexclusiviteit.

De CieBAG neemt namelijk uitsluitend aanvragen in behandeling van geneesmiddelen waarvoor meerdere concurrerende merken op de markt zijn. Alleen patentverloop op de werkzame stof is onvoldoende omdat er dan vaak nog bescherming is door andere patenten en er de facto geen concurrerende producten op de markt komen.

Voor indicaties bij kinderen kan een uitzondering worden gemaakt. Ook kunnen er doelmatigheidsredenen zijn om een aanvraag toch in behandeling te nemen. Dit is aan de CIeBAG ter beoordeling.

Indien de aanvrager er niet zeker van is of een indicatie aan de criteria voldoet, kan hier via het emailadres aanvragenadd0ns@zn.nl een vraag over worden gesteld.

Indien de verzekerde is aangewezen op een geneesmiddel bij een off-labelindicatie die niet in aanmerking komt voor beoordeling door de CieBAG, kan de behandelend specialist een individuele machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar van de patiënt