framacie zkh-d7564573-1762-4824-b9e7-6bc8708fd954.jpg
02-06-2020

Nieuwe versie verklaring dieetpreparaten

Vanaf heden is versie 5.1 van het formulier dieetpreparaten beschikbaar. Per 7 februari 2020 is er een vernieuwde versie gepubliceerd, welke nu wordt teruggetrokken. Deze vernieuwde versie was op verzoek van m.n. de kinderartsen -allergologen aangepast om zo ook aanvragen te kunnen doen zonder provocatietest. Het blijkt dat deze aanpassing voor andere zorgaanbieders niet prettig werkt, waartoe wij hebben besloten deze versie te herpubliceren. Het verzoek m.b.t. de provocatietesten en de daaruit voortvloeiende aanpassingen zal verder in overleg met de betreffende partijen worden opgepakt.