framacie zkh-6ce75357-1049-4fed-82ad-21d68d9f4b92.jpg
24-03-2020

Vergoeding van off-label toepassing van add-on geneesmiddelen bij de behandeling van Covid-19 patiƫnten

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Zorgverzekeraars snappen dat er bij zorgaanbieders vragen bestaan over de vergoeding van het off-label gebruik van add-on geneesmiddelen bij de behandeling van Covid-19 patiënten. In dit bericht geeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, graag een verduidelijking. 

Zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend geneesmiddelen, die door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) worden erkend als medicamenteuze behandelopties. Dit zijn tot dusverre geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS en waarvoor geen add-on declaratietitel geldt. Deze geneesmiddelen vallen onder de verzekerde zorg. Dit standpunt is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Over geneesmiddelen waar wel een add-on declaratietitel verplicht is, zoals bij het off-label gebruik van tocilizumab en anakinra, heeft de SWAB besloten deze niet op te nemen in hun behandeladvies. Zorgaanbieders kunnen daar ‘Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)’ op https://swab.nl/nl/covid-19 voor raadplegen. Als zorgaanbieders deze geneesmiddelen inzetten, dan betreft het een experimentele behandeling. Het is dan geen verzekerde zorg en zorgverzekeraars spelen dan geen rol in de vergoeding.

De behandeladviezen van NVIC en SWAB worden met grote regelmaat geactualiseerd. Indien dit consequenties heeft voor de vergoeding, dan passen zorgverzekeraars hun beleid daar op aan.