farmacie-c302cdea-dade-4e10-85a3-b7f987b3ea3e.jpg
30-03-2020

Wijziging in vergoedingsstatus: indicatie “pembrolizumab icm axitinib voor niercelcarcinoom (RCC)” per 1 mei 2020 op JA in de G-Standaard

Op 3 oktober 2019 hebben wij een bericht geplaatst op ZNformulieren.nl over (onder andere) de volgende indicatie: 

ID 2727, 2728   pembrolizumab icm axitinib voor niercelcarcinoom (RCC) In combinatie met axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassenen.
In afwachting van een advies van de Commissie BOM van de NVMO is deze indicatie per 1 oktober 2019 op NEE gezet in de G-Standaard.

Op 13 maart 2020 heeft de CieBOM haar positieve advies gepubliceerd.  Als gevolg hiervan zal deze indicatie per 1 mei 2020 op JA worden gezet in de G-Standaard.  Aanpassing per 1 april bleek niet meer mogelijk door de sluitingsdatum van de G-Standaard op 11 maart. Voor een individuele patiënt kan tot 1 mei door de behandelend specialist een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

 

Vergoedingsstatus “avelumab en axitinib voor niercelcarcinoom (RCC)”

De CieBOM heeft ook op 13 maart ook een positief advies uitgebracht over de combinatie van avelumab en axitinib bij niercelcarcinoom:                         

Avelumab ID 2727, 2728     In combinatie met axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassenen.
Deze combinatie van avelumab met axitinib  blijft op NEE staan zolang avelumab in de Sluis van VWS zit.