apotheek-a1c0bcc0-f8ba-46e3-9d40-458fc77e0a8c.jpg
17-04-2020

Onderhoudsbehandeling ovariumcarcinoom met olaparib (eerstelijnsbehandeling)

Op 16 april 2020 is olaparib toegelaten tot het verzekerde pakket voor de eerstelijnsbehandeling van ovariumcarcinoom. De geregistreerde indicatie luidt:

Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (FIGO stadia III en IV), BRCA1/2-gemuteerd (kiembaan en/of somatisch) hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie.

In tegenstelling tot de eerder geregistreerde indicaties van olaparib, die betrekking hebben op de behandeling van recidief-ziekte, gaat het hier om onderhoudsbehandeling van de nieuw gediagnostiseerde ziekte, na complete of partiële respons op platinabevattende chemotherapie.

In augustus 2019 heeft de CieBOM  van de NVMO deze behandeling beoordeeld met een positief advies (herzien in december 2019). Vanwege het nog ontbreken van overall-survivalgegevens is sprake van een voorlopig advies, dat opnieuw zal worden bekeken op het moment dat deze gegevens beschikbaar komen.

De CieBAG (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen van ZN), die op verzoek van het Zorginstituut nieuwe geneesmiddelen en nieuwe farmacotherapeutische behandelingen duidt, heeft op basis van het CieBOM-advies in de vergadering van 16 april 2020 besloten dat de eerstelijns-onderhoudsbehandeling van ovariumcarcinoom met olaparib voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, mits is voldaan aan alle onderstaande criteria:

  • Nieuw gediagnostiseerd gevorderd (FIGO-stadium III of IV) epitheliaal ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom;
  • Bevestigde BRCA 1/2-mutatie (in de kiembaan of somatisch verkregen);
  • Volledige of partiële respons na voltooien van eerstelijnsbehandeling met platinabevattende chemotherapie (met of zonder chirurgische resectie);
  • Behandelduur van maximaal 24 maanden.

Kwaliteitscriteria
Voor deze indicatie hanteert de CieBAG de eerder opgestelde kwaliteitscriteria ‘PARP-remmers bij ovariumkanker’. Instellingen die aan deze criteria voldoen hoeven geen extra informatie aan te leveren. Wel dient iedere instelling zelf met de zorgverzekeraars afspraken te maken over de inkoop van deze behandeling.

Declaratie
Voor de periode van 16 april tot 1 mei 2020 kan olaparib voor deze indicatie (id 2712) alleen gedeclareerd worden na voorafgaande toestemming van de betreffende zorgverzekeraar. Daarna kan het op de gebruikelijke manier gedeclareerd worden.