apotheek-ca10a079-0163-4684-b215-100091ca0aa5.jpg
12-08-2020

Declareren indicatiecodes mitomycine

In de G-Standaard van augustus zijn indicatiecodes 375 t/m 380 voor het geneesmiddel mitomycine abusievelijk komen te vervallen. Ziekenhuizen kunnen deze toepassingen in de maand augustus declareren met indicatiecode 99999995. Het gaat om de volgende ZI-nummers:

  • 16039920, MITOMYCINE SUBSTIPHARM INJECTIEPOEDER FLACON 20MG
  • 16859308, MITOMYCINE ACCORD INJECTIEPOEDER FLACON 20MG

De systemen van de zorgverzekeraars zijn zo ingericht dat er een machtiging moet worden afgegeven om op ID 99999995 te kunnen declareren. De machtigingsaanvraag kan dus helaas niet vervallen. Vanaf de G-Standaard van september moeten betreffende nummers weer zijn gekoppeld aan de betreffende twee producten en is het probleem de wereld uit.

Het feit dat de genoemde indicatiecodes niet in de G-Standaard van augustus staan, is een gevolg van de uitvoering door het CIBG van de regels die op landelijk niveau zijn gemaakt. Het specialité geneesmiddel (mitomycine van Takeda) is uit het assortiment gehaald door de leverancier. De generieke varianten van dit geneesmiddel hadden de indicaties via het meelift-principe van de afgeleide stofnaamindicatie (indicatiesoort=4). Maar door het vervallen van het specialité geneesmiddel hield ook het meeliften op en vervielen onterecht alle indicaties.

Dit is een nieuwe situatie waarmee geen rekening is gehouden bij het uitleveren van de tabellen. ZN duidt op stofnaam en indicatie en dat betekent dat de generieke varianten van mitomycine voor genoemde indicaties verzekerde zorg zijn en declarabel zijn. ZN en NVZ hebben hierover contact gehad met het CIBG en Z-Index. Het CIBG gaat de situatie herstellen. Dat betekent dat de indicaties 375 t/m 380 vanaf de G-Standaard van september weer zijn toegevoegd aan de generieke varianten en dan als off-label indicatie (indicatiesoort = 2).

Om dit probleem in de toekomst te voorkómen zal het CIBG de werkwijze hierop aanpassen. Indien het laatste geneesmiddel met een geregistreerde indicatie mocht komen te vervallen, dienen afgeleide stofnaamindicaties voor generieke varianten te worden behouden als off-label indicatie.

Noot: Het CIBG produceert de add-on databank maandelijks vóórdat Z-Index de G-Standaard produceert. Z-index kan zo de informatie uit de add-on databank opnemen in de G-Standaard. https://www.farmatec.nl/prijsvorming/add-on-geneesmiddelen-sluismiddelen