farmacie2.jpg
23-10-2020

Wijziging in vergoedingsstatus: indicatie olaparib bij alvleesklierkanker per 1 december 2020 op JA in de G-Standaard

Op 25 september 2020 heeft de CieBOM haar positieve advies gepubliceerd over de volgende indicatie van olaparib:

Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties die gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier hebben en die geen progressie vertonen na een minimum van 16 weken platinabevattende therapie binnen een eerstelijns chemotherapie regime.

Deze wijziging betreft ID 2814.

Als gevolg hiervan zal deze indicatie per 1 december 2020 op JA worden gezet in de G-Standaard. Vanaf de publicatiedatum van de CieBOM (25 september) tot 1 december is er wel aanspraak voor de verzekerde. Voor een individuele patiënt kan tot 1 december door de behandelend specialist een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Declaratie vindt dan plaats met de dummycode 99999995.

De CieBAG (Commissie beoordeling add-on geneesmiddelen) van ZN heeft de zorgverzekeraars geadviseerd deze behandeling alleen in te kopen bij de 17 deelnemende centra aan de Dutch Pancreatic Cancer Group (https://dpcg.nl/werkgroep/wie/deelnemers/)