framacie%20zkh.jpg
08-12-2020

Wijziging in vergoedingsstatus: indicatie atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom per 1 januari 2021 op JA in de G-Standaard

Op 20 november 2020 heeft de CieBOM haar positieve advies gepubliceerd over de volgende indicatie van atezolizumab:
“In combinatie met bevacizumab voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd of inoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder zijn behandeld met systemische therapie.”

Deze wijziging betreft ID 2836 (atezolizumab) en ID 2837 (bevacizumab).
Als gevolg hiervan zal deze indicatie per 1 januari 2021 op JA worden gezet in de G-Standaard. Vanaf de publicatiedatum van de CieBOM (20 november) tot 1 januari is er wel al aanspraak voor de verzekerde. Voor een individuele patiënt kan tot 1 januari door de behandelend specialist een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Declaratie vindt dan plaats met de dummycode 99999995.