TS-20200925-Beeldbank%20ZN-548.jpg
06-10-2021

Vergoeding apotheekbereidingen 2022 bekend

Door middel van dit bericht maken zorgverzekeraars bekend welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2022 niet meer vergoeden.

Doorgeleverde apotheekbereidingen zijn bereidingen die een apotheek maakt en aan een andere apotheek levert. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat dit onder bepaalde voorwaarden toe. Zie voor meer informatie de IGJ-Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ en de bijbehorende annexen. Apotheekbereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen en daarom niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Een doorgeleverde bereiding (DB) moet voor wat betreft de vergoeding onder meer voldoen aan de wettelijke eis uit het Besluit Zorgverzekering artikel 2.8 lid 1: er moet sprake zijn van rationele farmacotherapie. Dit betekent dat de werkzaamheid en effectiviteit van de bereiding moet blijken uit wetenschappelijke literatuur en dat de apotheekbereiding tevens de meest economische keuze is voor de zorgverzekering. Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke doorgeleverde bereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, krijgen de verzekeraars input van de KNMP, koepelorganisaties van medisch specialisten en huisartsen en van de Patiëntenfederatie Nederland. Uiteindelijk is het echter aan de zorgverzekeraars om te besluiten of zij een bereiding vergoeden of niet.

Aanspraakstatus

Een doorgeleverde bereiding kent drie verschillende aanspraakstatussen:

• De bereiding komt in aanmerking voor vergoeding;

• De bereiding komt alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding;

• De bereiding komt in basis niet in aanmerking voor vergoeding, maar er kan wel een machtiging worden aangevraagd en op individuele gronden zou een verzekeraar toch kunnen besluiten de bereiding te vergoeden.

De aanspraakstatus en eventuele aanvullende voorwaarden van een bereiding worden uitgeleverd via de G-Standaard (z-index).

Wijzigingen
Hieronder is een overzicht te vinden van bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2022 wijzigt ten opzichte van 2021:

PRK-code

omschrijving

vergoedings-status 2021

per 1-1-22

117471

DEXAMFETAMINE TABLET  2,5MG

F

F, vw

 

Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.

95567

HEPARINE INFVLST WWSP  500IE=5ML (100IE/ML)

F

N

95559

 

HEPARINE INFVLST WWSP 1000IE=10ML (100IE/ML)

F

N

207047

 

HEPARINE INJVLST WWSP 1000IE=5ML (200IE/ML)

F

N

197327

 

HEPARINE INFVLST WWSP 25000=50ML (500IE/ML

F

N

137405

 

HEPARINE INFVLST WWSP 25000IE=48ML (520,8IE/ML)

F

N

122998

HEPARINE INJVLST WWSP 1000IE=10ML (100IE/ML)

F

N

203769

METHYLPREDNISOLON CAPSULE 100MG

F

F, vw

 

Voorwaarde: Uitsluitend op voorschrift neuroloog

110965

MISOPROSTOL CAPSULE VAGINAAL 25UG                

F

N

167754

MISOPROSTOL CAPSULE 25UG

F

N

30732

MISOPROSTOL TABLET 200UG

F

N

104558

OMEPRAZOL SUSP ORAAL 2MG/ML

F

F, vw

 

Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.

197041

QUETIAPINE CAPSULE 3,125MG

F

F, vw

204420

QUETIAPINE CAPSULE 6,25MG

F

F, vw

124745

QUETIAPINE TABLET   6,25MG

F

F, vw

122505

QUETIAPINE TABLET  12,5MG

F

F, vw

 

Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie

136816

TIOGUANINE CAPSULE 5MG

F

F, vw

114847

TIOGUANINE TABLET 10MG  

F

F, vw

208388

TIOGUANINE CAPSULE 15MG

F

F, vw

118605

TIOGUANINE CAPSULE 16MG

F

F, vw

118613

TIOGUANINE CAPSULE 18MG

F

F, vw

114855

TIOGUANINE TABLET 20MG 

F

F, vw

104590

TIOGUANINE CAPSULE 21MG

F

F, vw

118648

TIOGUANINE CAPSULE 28MG

F

F, vw

 

Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.