corona%20spatscherm%20apotheek.jpg
15-11-2022

Coronamedicijn Paxlovid voor risicogroepen vergoed uit basispakket

Het antivirale middel Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) wordt per dinsdag 15 november 2022 voor beperkte medische risicogroepen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De verstrekking van dit receptplichtig middel verloopt via de openbare apotheken. Dat heeft minister Kuipers (VWS) bekendgemaakt. Eerder sprak het Zorginstituut zich al positief uit over de meerwaarde van het vergoeden van het middel voor medische risicogroepen zoals beschreven in de Nederlandse richtlijnen van artsen.

Apothekers kunnen het antivirale middel gaan bestellen via de groothandels. Per 1 december 2022 wordt Paxlovid als ZI-nummer opgenomen in de G-Standaard. Indien Paxlovid voor 1 december 2022 wordt voorgeschreven en afgeleverd, kan het tijdelijk record Nirmatrelvir/Ritonav TB 150/100mg (ZI-nr: 17102073; HPK: 2993198; PRK: 214507) door apothekers worden gebruikt voor het medicatieoverzicht en de medicatiebewaking. Op dit tijdelijke ZI-nummer kan Paxlovid niet worden gedeclareerd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zal op haar website ZN-Formulieren een artsenformulier en apotheekinstructie gaan publiceren. Over de nadere uitvoerings- en declaratieaspecten wordt z.s.m. gecommuniceerd.

Minister Kuipers heeft het antivirale middel op bijlage II van de Regeling zorgverzekering geplaatst. Vanuit het basispakket wordt het middel alleen vergoed voor mensen die vallen in een medische risicogroep zoals genoemd in richtlijn die door de Nederlandse beroepsgroepen (SWAB en de NHG) zijn opgesteld. Het gaat om mensen zonder antistoffen tegen corona die tegelijkertijd een verhoogd risico hebben door andere aspecten van hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening. Daarnaast betreft het mensen die een ernstige verminderde afweer hebben en die onder behandeling zijn bij een medisch specialist.

Sinds de uitbraak van het virus heeft de KNMP een dossier met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar over COVID-19. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de medische behandeling. Deze week wordt deze lijst met vragen en antwoorden aangevuld met de uitvoerings- en declaratieaspecten van deze pakketinstroom van het middel Paxlovid.