zn-organisatie.jpg
Zorgverzekering algemeen 16-02-2023

Reactie zorgverzekeraars op uitzending Op1 d.d. 15 februari 2023

Het programma Op1 heeft op 15 februari in de uitzending aandacht besteed aan een item over o.a. bureaucratie in de zorg en regelgeving rondom hulpmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland was niet uitgenodigd om aan tafel te zitten en is gevraagd om een schriftelijke reactie, die niet in de uitzending is gebruikt.

Zorgverzekeraars Nederland betreurt de eenzijdige weergave van de geschetste problematiek en publiceert hierbij de reactie die gisteren namens de zorgverzekeraars ook aan de redactie van Op1 is gestuurd.

Elke schrijnende situatie is er één te veel. Het gaat om mensen in kwetsbare situaties. En dat trekken wij ons aan. Zorgverzekeraars willen de beste zorg voor hun verzekerden, wij staan daarin naast de zorgverleners. In de wijkzorg gaat (gelukkig) veel goed. Maar soms zijn er helaas ook situaties waarin afspraken niet toereikend zijn of niet worden nagekomen.
Zorgverzekeraars doen alles binnen hun invloed om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij gaan direct met betrokken partijen (bijvoorbeeld met een leverancier en/of een zorgaanbieder) in gesprek om, waar mogelijk, te helpen bij het vinden van een goede oplossing.

En waar het gaat om structurele knelpunten voeren we die gesprekken doorlopend en in breder verband. O.a. met de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat blijven we doen. Want alleen op die manier kom je erachter wat er niet goed gaat, wie daarvoor verantwoordelijk is hoe het opgelost kan worden. Maar soms draait het ook om (meer/duidelijkere) uitleg.

Bureaucratie is geen doel van zorgverzekeraars, maar een bepaalde mate van administratie is nodig. Want zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de  veiligheid, kwaliteit en óók betaalbaarheid van de zorg. En die verantwoordelijkheid nemen wij serieus.