Handen%20Schudden_3.jpg
Zorgverzekering algemeen 16-02-2023

Zorgcontractering 2023

Zorgverzekeraars kopen elk jaar voor miljarden aan zorg in voor hun verzekerden. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen. 

Op 1 april maken zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor het komende jaar bekend. Zorgaanbieders leveren normaal gesproken de offerte begin september aan bij de zorgverzekeraar.

De zorgpremie en polisvoorwaarden worden voor 12 november bekend gemaakt. Het is in het belang van verzekerden, die in de daarop volgende periode een keuze moeten maken voor een polis, dat transparant is met welke zorgaanbieder wel en met welke geen contract is gesloten en wat daarvan de gevolgen zijn.

De inkooponderhandelingen van zorgverzekeraars voor 2023 met zorgaanbieders zijn door onder andere de inflatie, hoge energiekosten, CAO-eisen en de toenemende zorgkosten complexer dan ooit. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen. In sommige gevallen is er met zorgaanbieders nog geen overeenstemming bereikt, ook omdat veel aanbieders de offerte pas veel later hebben aangeleverd dan gebruikelijk. Het wreekt zich dat zorgverzekeraars de informatie rond contractering tijdig bekend moeten maken, maar dat die eis er voor zorgaanbieders niet is. In veel gevallen zijn er al wel contracten gesloten.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen de verantwoordelijkheid duidelijkheid voor verzekerden te verschaffen. Zorgverzekeraars Nederland begrijpt dat de huidige situatie tot vragen bij verzekerden kan leiden. Wie vragen heeft kan het beste contact opnemen met zijn of haar eigen zorgverzekeraar.