apotheek.jpg
13-09-2023

Sacubitril/valsartan (Entresto┬«) formulieren vervallen per direct voor bestaande pati├źnten

In opvolging van ons recente nieuwsbericht over het middel sacubitril/valsartan (Entresto®) heeft ZN besloten om de artsenverklaring en apotheekinstructie voor patiënten die voor 1 augustus 2023 sacubitril/valsartan (Entresto®) gebruikten per direct te laten vervallen.

ZN heeft in overleg met het Zorginstituut, NVVC en KNMP per 1 augustus 2023 een eenmalige artsenverklaring en apotheekinstructie verplicht gesteld ter beoordeling van de aanspraak voor sacubitril/valsartan (Entresto®). Deze maatregel werd als noodzakelijk gezien om na afloop van de coulanceregeling goede naleving van de nieuwe Bijlage 2 voorwaarden te bevorderen. Uit signalen vanuit het werkveld maakt ZN op, dat dit doel inmiddels grotendeels bereikt is. Specifiek bij patiënten die sacubitril/valsartan (Entresto®) al voor 1 augustus 2023 gebruikten, blijkt de artsenverklaring echter zijn doel voorbij te schieten, en vooral administratieve rompslomp en dus irritatie te veroorzaken. ZN betreurt dit ten zeerste en heeft daarom besloten de artsenverklaring en apotheekinstructie voor deze patiënten per direct te laten vervallen. Evenals alle veldpartijen beperkt ZN graag de administratieve last, die niet bijdraagt aan maatschappelijk vereiste kostenbeheersing in de zorg. In dit kader zal ZN de effectiviteit van deze maatregel de komende maanden ook blijven monitoren.

Sacubitril/valsartan (Entresto®) wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (kleiner of gelijk aan 40%). Het Zorginstituut heeft de minister geadviseerd om de huidige bijlage 2-voorwaarden uit te breiden met de patiëntengroep waarvoor meerwaarde is vastgesteld en om de patiënten, die nu op basis van de coulanceregeling met sacubitril/valsartan (Entresto®) behandeld worden, ook voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De voorwaarden zijn per 1 augustus 2023 te lezen op de website van het ZIN: (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2023/04/28/gvs-advies-sacubitril-valsartan-entresto-bijlage-2-voorwaarden). Het advies van Zorginstituut Nederland is in zorgvuldige afweging tot stand gekomen samen met de beroepsgroep vanuit de NVVC en NHG.

De komende 2 jaar zal het gepast gebruik van sacubitril/valsartan (Entresto®) gemonitord worden in samenwerking met ZN en de beroepsgroep

Voor het gebruik van de ZN formulieren gelden de volgende voorwaarden: 

  • Het middel heeft een artsenverklaring die vanaf 1 augustus 2023 eenmalig voor nieuwe patiënten moet worden ingevuld door de voorschrijver vanuit de 2e lijn/cardioloog. De apotheekinstructie is dus ook eenmalig.
  • Daarnaast kan worden vastgelegd of de huisarts het vervolgrecept mag voorschrijven. Deze regeling blijft van kracht totdat de patiënt komt te overlijden.
  • De apotheekinstructie controleert de artsenverklaring slechts procedureel (dus op volledigheid en correctheid voor het invullen en niet wie voorschrijver is of andere inhoudelijke voorwaarden)