Formulieren: CieBAG

CieBAG-criteria / standpunten voor een behandeling met add-on-geneesmiddelen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het initiatief genomen om centraal CieBAG-criteria op te stellen voor behandelingen met add-on-geneesmiddelen. Het opstellen van de  criteria vindt altijd plaats in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging behorende bij het indicatiegebied.

De CieBAG, de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen, waarin alle zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn, beoordeelt de antwoorden op de vragen. Op deze manier hoeft een ziekenhuis slechts één keer een vragenlijst in te vullen en beoordelen alle zorgverzekeraars op dezelfde manier een ziekenhuis.

Indien uw instelling een add-on-geneesmiddel wil gaan voorschrijven waarvoor CieBAG-criteria gelden, dan verzoeken wij u om het desbetreffende formulier ingevuld op te sturen naar het volgende mailadres: kwaliteitscriteria@ZN.nl. Graag in de onderwerp het correcte nummer van de CieBAG-criteria vermelden.

Dit document dient ondertekend te worden door de behandelend specialist die binnen uw instelling de patiënten met het betreffende geneesmiddel gaat behandelen.

Niet-ondertekende of niet-complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien bijlagen moeten worden toegevoegd, dat moeten dit de meest recente en – indien relevant – ondertekende documenten betreffen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CieBAG en u krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag toegekend of afgewezen is, of dat u nog aanvullende informatie aan moet leveren.

Iedere verzekeraar bepaalt vervolgens voor zich wat hij met de CieBAG-beoordeling doet in de inkoop, hierover mag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen onderlinge afstemming plaatsvinden.

.

CieBAG-criteria / Standpunten CieBAG                
Kwaliteitscriteria
nummer stofnaam ID's indicatie omschrijving
         
ZN-KC-2021-011 alpelisib
2854 ; 2873
borstkanker Kwaliteitscriteria voor de behandeling van borstkanker met alpelisib
ZN-KC-2021-010 mogamulizumab 2878 huidlymfoom Kwaliteitscriteria voor de behandeling van cutane lymfomen met mogamulizumab
ZN-KC-2021-009 olaparib 2839 prostaatkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van PARP-remmers bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
ZN-KC-2021-008 olaparib  2814 alvleesklierkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van olaparib als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling bij gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas
ZN-KC-2020-007 voretigene neparvovec 2764 netvliesaandoening Kwaliteitscriteria voor een behandeling met voretigene neparvovec (Luxturna®) gentherapie binnen de oogheelkunde
ZN-KC-2021-006 atezolizumab
bevacizumab
2836
2837
leverkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom (HCC)
ZN-KC-2021-004 niraparib
olaparib
rucaparib
1594
1611;402;2712
2758;1611
eierstokkanker Kwaliteitscriteria voor een behandeling met PARP-remmers bij patiënten met ovariumcarcinoom (inclusief tuba- en peritoneaal carcinoom)
ZN-KC-2021-003 dupilumab
omalizumab
2748 neuspoliepen Kwaliteitscriteria voor het toepassen van biologicals bij de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)
ZN-KC-2021-001 olaparib
talazoparib
2696
2793
borstkanker Kwaliteitscriteria voor het voorschrijven van PARP-remmers bij patiënten met borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties
         
Standpunten
ZN-SP-2021-002 N.v.t. N.v.t. PTO Standpunt m.b.t. de facultatieve prestatie bij PTO
ZN-SP-2021-001 pembrolizumab 2869 darmkanker Standpunt over de behandeling van gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (MSI-H of dMMR) met pembrolizumab
         
versie 1.6; 27 juli 2021