Formulieren: Machtigingen

Via het Machtigingenportaal van VECOZO kunnen zorgaanbieders digitaal machtigingen aanvragen voor medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en mondzorg. Informatie hierover vindt u op de website van VECOZO: https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/

De vragen die in de formulieren voor medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en mondzorg worden gesteld, vindt u ook op de website van VECOZO: https://www.vecozo.nl/diensten/machtigingenportaal/.

De inhoud van de formulieren is vastgesteld door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar.