Formulieren: Cleanteam

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar te houden en, vanuit de wet- en regelgeving, gelijke toegankelijkheid te garanderen voor alle verzekerden in Nederland. Een grote uitdaging bestaat om dure geneesmiddelen toegankelijk te houden en betaalbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen waar niet of nauwelijks concurrerende middelen beschikbaar zijn. Om die reden hebben zorgverzekeraars een gezamenlijk inkoopverband opgericht. Op deze pagina wordt toegelicht wat het gezamenlijke inkoopverband inhoudt en op welke manieren zij haar bijdrage levert. In het clean-team van het gezamenlijk inkoopverband zijn alle Nederlandse zorgverzekeraars vertegenwoordigd. Het clean-team maakt prijsafspraken met farmaceutische bedrijven over geneesmiddelen. (september 2022)