laboratory-gd2758dfab_1280-df599600-bc69-4057-abb9-411459a9865c.jpg
13-05-2022

Vergoeding van twee indicaties van daratumumab

VWS heeft bekend gemaakt dat daratumumab per 1 mei 2022 uit de sluis is gekomen voor de volgende indicaties:

  • daratumumab (ID 2751) in combinatie met lenalidomide (ID 2752) en dexamethason als startbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie;
  • daratumumab (ID 2767) in combinatie met bortezomib (ID 2768), thalidomide en dexamethason als startbehandeling voor patiënten die in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

Vanaf de datum van publicatie van dit besluit in de Staatscourant valt daratumumab  voor indicatieID 2751 en 2767 onder de verzekerde zorg.

Declareren indicaties daratumumab 2751 en 2767  van 1 mei tot en met 31 mei 2022
In de G-Standaard staan de twee betreffende ID nummers nog op N tot 1 juni 2022. Voor de betreffende patiënten mag het ziekenhuis een individuele machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar en declareren met indicatie ID 99999995. Alle zorgverzekeraars zijn hiervan op de hoogte.

Het is voldoende om alle patiënten, behandeld vanaf 1 mei tot en met 31 mei, per zorgverzekeraar aan te leveren met de volgende gegevens:

• Naam patiënt

• BSN patiënt

• Polisnummer patiënt

• Datum en aantal verstrekkingen

• Indicatie

• AGB-code behandelaar en ziekenhuis

Vanaf 1 juni 2022 is de aanspraakstatus in de G-Standaard aangepast naar J en kan er direct worden gedeclareerd met de betreffende ID nummers 2751/2752 en 2767/2768.